Chủ đầu tư Tổng công ty cổ phần Tecco Hà Nội thông báo chính sách bán hàng dành cho khách hàng đầu tư, mua căn hộ tại dự án Tecco Center Point như sau: